Fakta om Events4all

Events4all

Man kan ikke bygge et hus med 10 hammere, uanset hvor gode de er. Der skal forskellige værktøjer til. 

Det er præcis det samme med mennesker. Forskellige mennesker til forskellige opgaver.

Ian Nielsen

Vi tror på; At ved at være en del af en gruppe, hvor man føler at der er brug for en og ens ressourcer, giver og mening og livsglæde i livet. Dette giver øget selvværd og selvtillid, derved styrker man gruppen til at kunne yde mere på en mere effektiv måde.

Vi tror på; At alle mennesker har styrker og individuelle ressourcer, og at man ved at være bevidst om styrkerne og svaghederne i gruppen, kan matche opgave og kompetencer, så gruppen udnytter sine ressourcer optimalt, og derved opnår langt bedre resultater.

Vi tror på; At mennesker lærer bedst i et sikkert miljø, men hvor at udfordringerne levere plads til at fejle, reflektere og afprøve igen med nye metoder til at klare udfordringen. For kun i et miljø hvor der er plads til at fejle, er der også plads til udvikling.

Vi tror på; At alle mennesker er forskellige, arbejder og lærer forskelligt. Vi gør derfor meget ud af at tilpasse hvert enkelt arrangement, så denne passer til gruppen, ressourcerne og individerne, så alle får mest muligt ud det. 

Vi tror på; At mennesker får mest muligt ud af livet, når de gør det de holder af og er bedst til.

Det er derfor vi ønsker at inspirere andre til at gøre det der inspirere dem.

Personerne bag

Ian_NielsenEvents4all ejes og drives hovedsageligt af Ian Nielsen. 

Ian er uddannet pædagog. Som en del af pædagog uddannelsen tilbragte Ian 3 måneder i Finland, hvor at han specialiserede sig i Adventure Education, som er udviklingen af mennesker og grupper, med fokus på at kombinere teori og praksis, via naturen.

Efterfølgende skrev Ian Speciale i Finland i hvordan man kan udvikle menneskers Selvværd og Selvtillid igennem Adventure Education.

Ian har arbejdet meget både i og uden for Danmark i forskellige typer af jobs. Han har boet i Afghanistan, Grønland, Finland og New Zealand hvor at arbejdet har spændt over alt lige fra Turisme, Guide jobs, Uddannelse og Teambuilding. 

Tidligere erfaring er hæren, hvor Ian er uddannet i let opklaring, og har arbejdet et halvt år i Afghanistan.

_______________

Der er ca. 15 Instruktører tilknyttet Events4all.

Mange af vores instruktører er uddannet og/eller har arbejdet rundt om i verdenen, hvilket giver en bred forståelse af kulture såvel som individ. Uddannelserne spænder over Adventure education, Coaching uddannelser, River Rafting guides, ATV instruktører, og tidligere udsendte.

Vi ser ofte Team-building og events af en meget ringe karakter. Folkene bag er ofte unge og slet ikke uddannet til den opgave det er at levere varen til kunden. Vi syntes det er vigtigt med en god kombination af praktisk kunnen og den teoretiske “know how” der ligger bag det at arbejde og skulle udvikle mennesker.

Bag om Logoet

Logoet repræsentere det den opadgående og voksenEvents4allde udvikling som vi ser i de mennesker vi arbejder med. Man starter på bunden hvor man har et solidt fundament og nogle fasttømrede vaner, og bevæger sig derefter op til nye højder for ens udvikling. 

Grunden til netop fire vinkler, er fordi tallet fire ofte er forbundet med udvikling. David Kolb’s læringscirkel indeholder netop fire elementer som skal til for et menneske kan gøre sig erfaringer og indarbejde denne i sin dagligdag.

Netop:

Konkrete erfaringer. (Praktiske tilpassede øvelser)

Reflekterende observationer. (Debriefing)

Abstrakt forståelse. (Fælles kommunikation om øvelsen, “hvad gik godt?, hvad kan gøres bedre?”)

Aktiv Eksperimenterende. (At tage den nye viden med videre for at kunne løse nye opgaver bedre)

Respekt for det enkelte menneske.Vi arbejder ud fra, challenge by choice. Folk er forskellige, og møder derfor udfordringer forskelligt. Vi gø derfor meget ud af at tilpasse hvert enkelt udfordring, så alle får lyst og mod på at udfordre sig selv og gruppen til at turde prøve nye udfordringer med hinanden.