Fakta om Events4all

Events4all

Man kan ikke tænke sig til nye måder at handle på.

Man skal handle sig til nye måder at tænke på.

Med de ord bag, startede Events4all i 2014, som et rent hobby projekt.

Der var et massivt behov for at lave teambuilding og events med fokus på en god og stærk kombination af både teori og praksis, således at det ikke bare endte i flotte powerpoints og teorier. Eller endte i meningsløse lege uden en egentlig grund bag.

Efterhånden som de jobs der kom ind blev større og større, valgte vi derfor i foråret 2017 at stifte Events4all ApS

Personerne bag

Ian_NielsenEvents4all ejes og drives hovedsageligt af Ian Nielsen. 

Ian er uddannet pædagog. Som en del af pædagog uddannelsen tilbragte Ian 3 måneder i Finland, hvor at han specialiserede sig i Adventure Education, som er udviklingen af mennesker og grupper, med fokus på at kombinere teori og praksis, via naturen.

Efterfølgende skrev Ian Speciale i Finland i hvordan man kan udvikle menneskers Selvværd og Selvtillid igennem Adventure Education.

Ian har arbejdet meget både i og uden for Danmark i forskellige typer af jobs. Han har boet i Afghanistan, Grønland, Finland og New Zealand hvor at arbejdet har spændt over alt lige fra Turisme, Guide jobs, Uddannelse og Teambuilding. 

Tidligere erfaring er hæren, hvor Ian er uddannet i let opklaring, og har arbejdet et halvt år i Afghanistan.

_______________

Der er ca. 15 Instruktører tilknyttet Events4all.

Mange af vores instruktører er uddannet og/eller har arbejdet rundt om i verdenen, hvilket giver en bred forståelse af kulture såvel som individ. Uddannelserne spænder over Adventure education, Coaching uddannelser, River Rafting guides, ATV instruktører, og tidligere udsendte.

Vi ser ofte Team-building og events af en meget ringe karakter. Folkene bag er ofte unge og slet ikke uddannet til den opgave det er at levere varen til kunden. Vi syntes det er vigtigt med en god kombination af praktisk kunnen og den teoretiske “know how” der ligger bag det at arbejde og skulle udvikle mennesker.

Bag om Logoet

Logoet repræsentere det den opadgående og voksenEvents4allde udvikling som vi ser i de mennesker vi arbejder med. Man starter på bunden hvor man har et solidt fundament og nogle fasttømrede vaner, og bevæger sig derefter op til nye højder for ens udvikling. 

Grunden til netop fire vinkler, er fordi tallet fire ofte er forbundet med udvikling. David Kolb’s læringscirkel indeholder netop fire elementer som skal til for et menneske kan gøre sig erfaringer og indarbejde denne i sin dagligdag.

Netop:

Konkrete erfaringer. (Praktiske tilpassede øvelser)

Reflekterende observationer. (Debriefing)

Abstrakt forståelse. (Fælles kommunikation om øvelsen, “hvad gik godt?, hvad kan gøres bedre?”)

Aktiv Eksperimenterende. (At tage den nye viden med videre for at kunne løse nye opgaver bedre)